Jezusowi chwała, cześć (Alleluja)

Transpose up:
 
 
E 
Alle
A 
luja /x3 Jezu
H 
sowi chwała, cześć  
E 
Alle
A 
luja /x2 Jezu
F#m 
sowi 
 
 
H 
chwała, 
 
 
E 
cześć  
 
1.  
E 
Jezus rzekł „
A 
nie lękaj się,  
E 
ja po wo
A 
dzie wiodę cię”
E 
Jezus rzekł „odwagi”
 
Jezu
H 
sowi chwała, cześć
E 
Woda wciąż  
A 
zalewa cię,  
E 
Pan 
 
wycią
A 
ga rękę!  
 
Jezu
F#m 
sowi 
 
 
H 
chwała, 
 
 
E 
cześć.  
Alleluja /x3 Jezusowi chwała, cześć.
Alleluja /x2 Jezusowi chwała, cześć
2. On życie tchnął w nozdrza twe
Czy chcesz dla Niego przeżyć je?
On życie tchnął w nozdrza.
Bogu Ojcu chwała, cześć.
Ulepił z prochu ziemi cię
Dziękujmy Mu za życie!
Bogu Ojcu chwała, cześć.
Alleluja /x3 Bogu Ojcu chwała, cześć
Alleluja /x2 Bogu Ojcu chwała, cześć
3. To Jego mocą modlisz się,
On co dnia umacnia cię
To Jego mocą żyjesz.
Duchowi Świętemu cześć
To Jego żar rozpala cię,
bo On miłości ogniem.
Duchowi Świętemu cześć.
Alleluja /x3 Duchowi Świętemu cześć.
Alleluja /x2 Duchowi Świętemu cześć. 
4. Czy po to wnosisz światło swe,
aby zaraz zgasić je?
Czy po to wnosisz światło?
Trójcy Świętej chwała, cześć.
Czy chcesz pod korzec schować je?
Niech świeci światło Pana!
Trójcy Świętej chwała, cześć.
Alleluja /x3 Trójcy Świętej chwała, cześć
Alleluja /x2 Trójcy Świętej chwała, cześć. Trójcy Świętej chwała!
Tekst: Inga Pozorska
Muzyka: Inga Pozorska