Chcemy słuchać Cię

Transpose up:
 
Chcemy  
F 
słu
G 
chać 
 
 
C 
Cię, 
 
 
 
W mi
F 
łości Twej  
G 
stawać 
 
 
Em 
się 
 
 
 
podo
F 
bnymi do  
G 
Ciebie, 
 
 
 
Niech  
Dm 
słowo Twe  
Em 
wzejdzie, 
 
 
 
weź  
F 
serca i  
G 
przemieniaj 
 
 
A 
je! 
 
 
 
Daj nam  
F 
po
G 
znać 
 
 
C 
Cię, 
 
 
 
tak  
F 
wsłuchać się  
G 
w prawo  
Em 
Twe, 
 
 
 
Byśmy  
F 
byli 
 
go
G 
towi, 
 
 
 
niech  
Dm 
słowo Twe  
Em 
zrodzi 
 
 
 
Praw
F 
dziwe 
 
o
G 
woce wśród  
A 
serc.  
 
1.  
A 
Twoje 
 
 
Am 
słowo jak  
Em 
lampa dla stóp,  
F 
Co oświetla nam  
G 
życie, 
 
 
 
Pozwól  
Dm 
poznać 
 
 
Em 
smak Twoich słów  
F 
I wylewaj ob
G 
ficie swego  
D 
Duch
Dm 
a  
2. Twoje słowo dla duszy jak miód,
Co dzień karmisz do syta,
Tak pouczaj i kieruj swój lud,
Byśmy doszli do prawdy Twego Syna.
3. Twoje słowo to wcielony Pan,
Cała nasza nadzieja.
Tajemnice Twe poznać nam daj,
Że to słowo od zawsze było Bogiem.
4. Twoje słowo – obosieczny miecz,
Co ma moc nas uwolnić.
Złego ducha oddalaj precz,
Naucz nas stale czerpać z tego źródła.
5. Twoje słowo to prawda i Duch,
W Twojej łasce nas wiedziesz.
Miej w opiece, Panie nasz Ruch,
W uwielbieniu wznosimy głos do Ciebie.
Tekst: W. Tabak
Muzyka: W. Tabak