Tylko w Twoim miłosierdziu

Transpose up:
 
Ref.: Tylko w  
Am 
Twoim 
 
miło
D 
sierdziu, Panie  
C 
mój, nadzieja  
D 
ma.
 
Tylko w  
Am 
Twoim 
 
miło
D 
sierdziu, Panie  
C 
mój, 
 
na
D 
dzieja 
 
 
G 
ma.  
 
1.  
Em 
Chcę Cię wywyższać Boże mój i  
Am 
Królu,
C 
i błogosławić imię Twe na zawsze i na  
D 
wieki.
Em 
Każdego dnia będę Cibie błogo
Am 
sławił
C 
i na wieki wysławiał Twoje  
D 
Imię.  
2. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twe potężne czyny.
3. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
I rozpowiadają Twoje cuda.
Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych
I opowiadają wielkość Twoją.
4. Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i radują się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy,
Pan jest dobry dla wszystkich, a jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
5. Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i święci Twoi niech Cię błogosławią.
6. Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę,
aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa.
7. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.
Pan jest wierny we wszystkich swych słowach
i we wszystkich swoich dziełach świętych.
8. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.
9. Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
10. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.
Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
11. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię.
Tekst: Psalm 145, św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Muzyka: Paweł Bębenek